Vrienden voor Senegal

Op vrijdag 6 maart 2009 stelden Jean-Pierre Lever en zijn schoonbroer André het solidariteitsproject dat de leerlingen van het tweede jaar steunen voor: ‘Vrienden Van Senegal’.

“We zijn een groepje vrienden, dat Lea en Jean-Pierre steunt in hun levensdoel . Ze hebben in 1982 de noden gezien in Senegal en vanuit één peterschap groeide heel de vriendenkring.

Wat maakt ons nu anders?

Alles geraakt op zijn bestemming. Vermits dit een volledig privé-initiatief is en op vrijwillige basis zijn de onkosten immers herleid tot het minimum. We zijn dus geen vzw, organisatie of ngo. Door middel van betalingsbewijzen en geboorteaktes en/of andere officiële documenten kan iedereen inzage krijgen. Sedert jaren is openheid en eerlijkheid onze troef.

Wat doen wij?

Meters en peters zoeken voor de armste schoolbehoeftige kindjes, voor wezen en gehandicapten, voor daklozen en verlatenen. Nu al kunnen 500 kindjes naar school gaan, dankzij meters en peters: ONDERWIJS = ARMOEDE BESTRIJDEN.

Meer info op:
http://www.everyoneweb.com/vriendenvansenegal/

In een voorstad van Dakar is een sloppenwijk waar de kindjes naar school kunnen gaan voor amper 135 euro per jaar, in Nianing zijn de kleutertjes geholpen met 60 € en vanaf de lagere school met 70 € per schooljaar. In M’bour bij het gehandicaptencentrum is het 85 euro voor een kleuter, 150 euro voor een kind in de lagere school. Hierbij moet je wel weten dat het gemiddeld maandloon in Senegal slechts 50 euro per maand bedraagt, Senegal is dan ook één van de 20 armste landen in de wereld.”

Posted in Buitenland, Events | Tagged , | Leave a comment

Fier op zijn auto

Jeffrey Konings van 3N (mechanische technieken) is apetrots op de onderdelen van zijn kartautootje. Sinds november werkte hij in de les gemiddeld 6 u/week aan de wieltjes, de motor en de velgen van zijn wagentje. Dat is een goede oefening in plaatbewerking, draaien en freezen. Vooral dat laatste was moeilijk omdat het veel precisiewerk vraagt. Binnen enkele weken tonen we hoe het autootje er dan uit ziet! Misschien lijkt het dan al meer op het treintje dat in het 4de jaar van dezelfde richting gemaakt wordt.

Posted in Technologie | Tagged , , , | Leave a comment

Reliekschrijn Damiaan

Onze school heeft de eer het schrijn te mogen maken dat zal gebruikt worden om een relikwie van Pater Damiaan in te steken. N.a.v. de heiligverklaring zal dat plechtig overhandigd worden aan de bisschop van Honolulu. Dat is de hoofdstad van Hawaï, waar Damiaan op het eiland Molokaï werkte en stierf tussen de melaatsen. Op de foto’s zie je de huidige stand van zaken: leraar Marc De Smedt levert met z’n leerlingen uiterst fijn houtwerk. De volgende maanden zal dat prachtige werkje meer vorm krijgen.schrijn

Schrijn

Posted in Damiaan | 2 Comments

Groot Nederlands Dictee Davidsfonds

Op Valentijnsdag zakten meer dan 100 deelnemers af naar DIA om hun kennis van de Nederlandse spelling te testen. Leen Van Cleynebreugel, een oud-leerling, scoorde zo goed dat ze mag doorstoten naar de nationale selectie. Bij de junioren schreef Lio Van Meerbeeck bijzonder weinig fouten zodat ze op de 7de plaats eindigde. Maar ook Tine Van Calster, Jeroen Verstrepen, Nienke Van Hecke, Ellen Vleugels, Anneke Hermans, Jeroen Vyncke, Sarah Verryt en Dorien Van Dessel kenden de kneepjes van het vak.

Bij de scholieren behaalde Gerlinde Hollevoet de 3de plaats in haar categorie. Ellen Ooms, Kate Verschueren, Tine Verbiest en Laurens Reniers kenden zeer goed de regels van de tussen-n, de hoofdletters en natuurlijk de d-t-regels!

Proficiat aan alle deelnemers die prima voorbereid werden door hun leerkracht Nederlands, Lut Keisers. Vele leerlingen zijn erg geïnteresseerd in taal want verschillende namen vinden we ook terug bij de deelnemers en winnaars van de Junior Journalistwedstrijd!

Posted in Binnenland, Events, Nederlands, Taal | Tagged | Leave a comment

6U en 7U op stage

Van begin februari tot aan de krokusvakantie gingen de leerlingen van 6U en 7U (verwarming/sanitair) op stage. Moeten we dat allemaal nog wel kennen? Dat vroegen velen zich vooraf af. Al snel gingen de ogen open en bleek dat er nog heel veel geleerd kon worden. De grote variatie in het vak, de uitwisseling van stagebevindingen en het wisselende verloop in de stage waren voor vele stagiairs een hele openbaring. Omdat het winter is, moesten er ook overuren geklopt worden.

De leerlingen van 6U en 7U waren aan de slag bij firma’s zoals: Baus, Beuelens, Coenen, Sanicentral Plus, Jacobs Verwarming, Verdonck en Vrancken. Sommigen deden onderhoud en herstelling of vervanging van ketels of branders.Anderen concentreerden zich op de installatie in een nieuwbouw, in het ruwbouwstadium of in de afwerking. Weer anderen waren aan de slag bij een renovatie van een verwarmingsinstallatie of een sanitaire installatie.

Glenn Nieuwling (7U) op stage voor de firma Vrancken.

Posted in Binnenland, Stages | Tagged , , | Leave a comment

Wiskundeolympiade

Vandaag namen 8 leerlingen van DIA deel aan de tweede ronde van de wiskundeolympiade. Ze werden geselecteerd na een eerste ronde waaraan 18000 deelnemers uit een 400-tal scholen het tegen mekaar opnamen. Officieel behoren ze nu tot de top 1000 van de Vlaamse wiskundeknobbels.

Cedric Goovaerts en Maren Jonckers waren onze jongste deelnemers. Voor het 5de jaar waren dat Yves Coeck, Dries Heremans, Jeroen Polfliet en Bram Torfs. Jonas Boeynaems en Tijs Delvaux vertegenwoordigden het 6de jaar.

Wie zich de slimste wiskundige ter wereld mag noemen, moet de finaleronde op 22 april doorstaan en gaat van 10 juli tot 22 juli in Bremen lekker veel wiskundevraagstukken oplossen. We duimen !

M. Detremmerie en D. Wouters

Klik om te vergroten.

Posted in Binnenland, Events, Wiskunde | Tagged , | 1 Comment

Eerste graad naar toneelstuk ‘Broers’

Gisteren gingen de leerlingen van de eerste graad naar de voorstelling ‘Broers’ van De Eilandverkaveling.
Ashley Vinckx van 2N schreef het volgende verslagje.

Ik ben naar het toneel gegaan van De Eilandverkaveling. Ik vond het tof omdat er meer muziek was en een paar toffe dansjes. Deze keer was er ook een acteur in de plaats van die poppetjes. De acteur deed een beetje geschift met al die stemmetjes van de moeder en de vader. Eigenlijk was dat nog het beste.

De band die er was, was heel plezant. Vooral toen die zanger met de acteur ging dansen. In de zaal was het vaak stil omdat sommigen geconcentreerd aan het volgen waren of omdat anderen de dag voordien een beetje te lang op café zaten en dus een beetje aan het slapen waren. De drama en de humor maakten het een plezant toneelstuk met een grappig einde.

Posted in Events, Excursie, toneel | Tagged , , , | Leave a comment

Bezoek Sint-Jozefscollege

Bezoek

Vandaag kwamen een 40-tal leerlingen van het 2de jaar van het Sint-Jozefscollege op bezoek in onze school. Op het einde van dit schooljaar moeten zij kiezen welke studierichting zij zullen volgen in de 2de graad. Vermits zij nu de optie “wetenschappen” volgen, is er wel kans dat zij in DIA een TSO- of BSO-studierichting zullen kiezen. Zij waren in elk geval erg geïnteresseerd in de CNC-machines, de labo’s van biotechnische wetenschappen en de werkhuizen van elektriciteit en hout. Ze vroegen zich af of het niet efficiënter zou zijn om muren die in “bouw en hout” gemaakt en telkens afgebroken worden niet beter zouden blijven staan voor nieuwe gebouwen…

Posted in Bezoekers | Tagged , , | Leave a comment

4K2 naar Brussel

Op donderdag 5 februari 2009 ging 4K2 op bezoek bij Mater Dei in Brussel. Nore, Carl en Neals schreven de volgende impressie:

“D’abord on a pris le train à Bruxelles. Puis on a attendu un peu dans le centre shopping de Stockel. La classe venait nous chercher là. On est allé en tram jusqu à l’école Mater Dei parce qu’il pleuvait. Ensuite nous avons fait connaissance avec nos correspondants et nous avons mangé un petit buffet dans une classe. Le dessert était bon.

Puis on a fait une promenade culturelle à Bruxelles. Nous devions parler nous-mêmes de Manneke Pis, du petit sablon, des marolles, de la Grand Place…. On a eu 15 minutes de temps libre pour manger une gaufre. Enfin on a pris le train à Aarschot. C’était amusant.”

Posted in Binnenland, Excursie | Tagged , | Leave a comment

Op bezoek in ‘De Rank’

Op woensdag 18 februari 2009 waren twee leerkrachten, Bart Van den Acker en Luc Vangenechten, te gast in de lagere school “De Rank” in Wezemaal. In het kader van de technologieweek demonstreerden ze er, voor de leerlingen van de 6de klas, allerlei fysische, elektronische, chemische en biologische experimenten. Niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten waren enthousiast en vonden het “keigoed”. Wie weet zijn er met deze demonstratie pientere leerlingen die de geheimen van de technologie verder willen bestuderen en ingenieurs van de toekomst willen worden!

Foto’s op de website van De Rank.

Posted in Events, Technologie, Wetenschap | Tagged , , , | 2 Comments