Sociale Zekerheid

Op donderdag 27 maart 2014 volgden alle leerlingen van het 5de jaar niveau 1-2-3 tijdens het 3de en 4de lesuur een lezing door Prof. Wim Wouters (Thomas More Kempen, interessegebied sociaal werk). Hij belichtte op een praktijkgerichte manier het thema “sociale zekerheid en armoede”.
Deze activiteit kadert in de lessen geschiedenis en economie waarin het aspect “welvaartsstaat” zowel op nationaal als op Europees niveau behandeld wordt. Bovendien realiseren we via deze lezing ook de VOET-en/ contexten “politiek-juridische samenleving en “socio-economische samenleving”.

Enkele reacties van leerlingen van 6I, 6NP:
‘Er werd duidelijk uitgelegd dat soiale zekerheid al heel lang bestaat, begonnen is met iets kleins maar heel sterk uitgegroeid is. Ik heb geleerd dat de sociale zekerheid in vele gevallen de kosten voor mensen in geval van nood vermindert, dat het geld niet alleen naar de mensen gaat die te lui zijn om te werken maar naar mensen die het echt nodig hebben. Het werd goed duidelijk gemaakt dat mensen solidair moeten zijn en dat je op die manier een ander kan helpen’.

‘Ik had niet verwacht dat het in de sociale zekerheid over zo’n gigantische bedragen gaat. Pensioen en ziektekosten zijn daar het grootste deel van. Ik heb ook geleerd dat er later een probleem met de pensioenen zal zijn omdat mensen ouder worden. Het zal nodig zijn om de pensioenleeftijd te verhogen.’.

‘Ik vond de lezing over de sociale zekerheid vrij interessant. Het heeft me geleerd wat sociale zekerheid is en wie er beroep kan doen op allerhande tussenkomsten. De voorbeelden die de spreker gaf waren duidelijke voorbeelden van mensen die hulp nodig hadden. De voorstelling heeft me laten inzien hoe nuttig het wel is om van zo’n systeem te kunnen gebruik maken. Ik ben blij dat zo’n systeem bestaat. Je kan wel mokken dat je een deel van je geld moet afgeven voor de sociale zekerheid maar als je plots in zo’n situatie terecht komt waarbij je beroep kan doen op de sociale zekertheid ben je blij dat je zelf niet moet instaan voor alle kosten.’

‘Ik vond het een goede presenatie, zeker omdat er info gegeven werd over de werking van het systeem. Een pluspunt waren de filmpjes en de verhalen over mensen die het door omstandigheden moeilijk hadden en hoe de sociale zekerheid hen hierbij kon helpen.’

This entry was posted in Events, Gezondheid and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *