Project Ecoman

Zoals elk jaar doen de leerlingen van 6D Economie-Moderne Talen en 6K Handel mee aan het Ecomanproject.
Lotte (6D) en Zoë(6K) brachten verslag uit voor DIABLOG.

ECOMAN is een bedrijfsspel van de HUB dat leerlingen leert kennismaken met het reilen en zeilen van een onderneming. In groepjes nemen ze de leiding over van een fictief bedrijf. Hierbij gaan ze de concurrentie aan met twee of drie andere ondernemingen binnen dezelfde markt.

Enkele weken geleden startte het bedrijfsspel voor de leerlingen van 6DK (richtingen economie-moderne talen en handel). Als echte bedrijfsleiders moesten ze het beleid van de fictieve onderneming ECOMAN, die ondertussen al 10 jaar bestond en gespecialiseerd was in het maken van zonnepanelen, overnemen gedurende de volgende drie boekjaren. We werden in drie groepen verdeeld en zo ontstonden de drie gloednieuwe ondernemingen ‘Suneco’, ‘Sunsation’ en ‘Suniversal’, met elk hun eigen ontworpen logo.

In de eerste levels van het bedrijfsspel werd onze economische kennis gepeild. Nadat iedereen zijn of haar economische kennis had opgefrist, kon het spel echt beginnen.

Allereerst werden de bedrijfsfuncties verdeeld: algemene directeur, productiedirecteur, personeelsdirecteur, financieel directeur, marketingdirecteur en directeur logistiek. Met behulp van een conjunctuurbericht en een financieel rapport kreeg elke onderneming een beeld van de huidige situatie. We moesten enkele doelstellingen vooropstellen die we in boekjaar 13 wilden bereikt hebben. De bedoeling was dus onze economische kennis omzetten in concrete beslissingen, betreffende verkoopprijs, marketing, personeel, machines en installaties etc., om zo het beleid en de werking van de onderneming te verbeteren. Gedurende enkele lesuren maakten we alle beslissingen voor boekjaar 11.

Op dinsdag 13 mei vond de begeleide speldag plaats. Alvorens we verdergingen met de beslissingen voor de volgende boekjaren, maakte Tine Casteele, een begeleider van de HUB, de resultaten van onze beslissingen in boekjaar 11 bekend. Iedereen wachtte in spanning om zijn of haar resultaat te zien. Door middel van een concurrentieanalyse kon iedere onderneming zich met de concurrentie vergelijken. Na een nieuw conjunctuurbericht konden we terug aan de slag.

Het maken van de beslissingen voor boekjaar 12 en 13 verliep erg vlot omdat iedereen ondertussen vertrouwd was met zijn of haar functie. Elke directeur wist wat hem of haar te doen stond en kon meteen beginnen aan het rechtzetten of verdere verbeteren van de beslissingen. Wie in boekjaar 11 of 12 een minder goede uitkomst had, kon nog alles op alles zetten om in boekjaar 13 een schitterend resultaat neer te zetten.

Het was erg spannend toen de concurrentieanalyse van boekjaar 13 getoond werden. Wie was het meest winstgevend, wie heeft het energielabel gewonnen, wie heeft het grootste marktaandeel verworven?
En allerbelangrijkst, welke onderneming heeft het best de vooropgestelde doelstellingen bereikt? Uit de resultaten bleek dat de drie ondernemingen wel erg aan elkaar gewaagd waren. De behaalde marktaandelen lagen erg kort bij elkaar. ‘Suneco’ voldeed uiteindelijk het best aan de doelstellingen, maar ‘Sunsation’ en ‘Suniversal’ hebben over de hele lijn ook knappe resultaten neergezet.

ECOMAN was een zeer leerrijke ervaring. Iedereen heeft zijn kennis uit de lessen kunnen toepassen in een concrete context en heeft zijn beste beentje voorgezet met schitterende bedrijfsresultaten als gevolg. Voor de ene was het werken in teamverband een goede test, voor de andere waren de individuele beslissingen stressvol. Kortom, een zeer leerrijke ervaring!

Ecoman

This entry was posted in Binnenland, Economie, Events, Excursie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *