Overlijden

Vandaag werd oud-leraar Edgard Buvens ten grave gedragen. De heer Buvens was oud-leerling van onze school en was er ook gedurende vele jaren leraar Nederlands en geschiedenis. Hij richtte de leerlingen- en leerkrachtenbibliotheek op, beheerde het uitgebreide archief en was ook 10 jaar coördinator. Als historicus was hij de drijfveer van het boek over “100 jaar Damiaaninstituut” dat hij samen met enkele collega’s publiceerde in 1992.
Zijn zoon Rutger typeerde hem tijdens de begrafenisplechtigheid als ‘een speciale’ leerkracht: “Zijn liefde voor de Nederlandse taal kwam tot uiting in een licht Hollands accent (tijdens z’n lessen!) en zijn voorliefde voor Nederlandse TV-programma’s en voetbal. Vele oud-leerlingen zullen hem nog herinneren terwijl hij met de sigaret in de hand de klas in kwam (toen kon dat nog!), zijn sigaret uitduwde tegen zijn schoenzool en dan de as tussen duim en wijsvinger projecteerde in het lokaal. ”Honderden leerlingen leerden dankzij hem de rijke geschiedenis en kunst van Maastricht kennen, een excursie die hij tientallen keren deed met de leerlingen van het derde en vierde jaar. Altijd recht voor de raap, gedreven en geboeid door jongeren heeft hij een blijvende indruk nagelaten.
De man die zijn leven lang bezig was met het lezen, zoeken, kopen en verkopen van boeken heeft in alle rust –na een ziekteperiode- het laatste blad van zijn levensboek dichtgeslagen.
Lees hier de herinnering aan de heer Buvens.

Edgar Buvens


Edgar Buvens

This entry was posted in Overlijden and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *