Energiedebat

Het energiedebat onder leiding van dhr. Vangenechten, dhr. Van Den Acker en Mevr. Schoutens tijdens het eerste en tweede lesuur op maandag 26 oktober was een succes. De vijf deelnemende klassen werden elk een energiebron aangewezen. We moesten ons tijdens een les informeren over de voor- en nadelen van deze bron zodat we hier een PowerPoint konden van maken. Tijdens het energiedebat kwamen twee leerlingen van elke klas een presentatie geven over hun resultaten en conclusies. Vijf energievormen kwamen aan bod: de fossiele brandstoffen door 6ABC, kernsplijting door 5E, zonne-energie door 5F, windenergie door 6E en kernfusie door 5AC. De presentaties waren leervol. Na de presentaties volgde er dan nog een kort debat waar er scherpe vragen werden gesteld met soms nog scherpere antwoorden. Het leek een echt politiek debat. We hebben vooral geleerd vandaag dat er moet geïnvesteerd worden in alternatieve energie zodat we de vervuilende fossiele brandstof niet meer hoeven te gebruiken. We zullen de olie nog hard genoeg nodig hebben.
Het was een leerzame vervanging van anders twee uur gewoon les volgen.
Sander Liekens (6C)

Klik om te vergroten.
This entry was posted in Technologie, Wetenschap and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *