HEILIGVERKLARING DAMIAAN IN ROME

Met een delegatie van 15 mensen beleefden we een ONVERGETELIJK lang weekend in Rome. Ons hoofddoel was de heiligverklaring van onze held, patroonheilige en voorbeeld: Damiaan. We combineerden deze plechtigheid met een kort maar boeiend bezoekt aan de “eeuwige stad”.

Op zondag 10 oktober scheen de zon op volle kracht en waren onze verwachtingen hoog gespannen. De honderdduizenden mensen op het Sint-Pietersplein gaven ons een warm samenhorigheidsgevoel. Telkens de naam “Jozef de Veuster” vernoemd werd, juichten we uit volle borst. Wanneer “ons” houten reliekschrijn aan de paus werd overhandigd door de vrouw die miraculeus genezen was door Damiaan, weenden en juichten we van puur geluk én fierheid. Nadien vertelden heel veel mensen ons hoe mooi en symbolisch ze het eenvoudige, houten schrijn vonden. We wapperden enthousiast met onze vlag. Natuurlijk droegen we die dag ook allemaal ons Damiaan-T-shirt, dat velen ons benijden!

Nadat Damiaan eindelijk officieel Sint Damiaan was geworden, kon er voor ons niets meer stuk; De sfeer in de groep was opperbest en kleine Italiaanse ongemakken als wachten en een gebrek aan organisatie liepen van ons af als de stortbuien ’s nachts. Ook ’s anderendaags toonden we geestdriftig onze vlag “aan de hele wereld”. We waren er ook na de dankviering voor de heiligverklaring in de kerk van Sint-Jan van Lateranen. Voor TV en radio herhaalden we meermaals onze intieme band met het gebeuren van de heiligverklaring.

Terug op school, kunnen we alleen maar aan iedereen herhalen: het was een unieke en onvergetelijke belevenis.

Klik om te vergroten!
This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *